0 items

Disclaimer

Versie 01, datum 15/03/2018

Gebruik van de webshop discus.nl
De informatie en de producten die worden getoond in deze webshop zijn bedoeld voor verkoopdoeleinden. De bij deze producten vermelde prijzen zijn met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en zorgvuldigheid vastgesteld. Toch kunnen wij u niet garanderen dat de getoonde informatie en de getoonde prijzen op www.discus.nl altijd juist en/of actueel zijn. De getoonde prijzen zijn daarom altijd onder voorbehoud van eventuele wijzigingen vooraf, tijdens of na het aankoopproces is voltooid wanneer duidelijk blijkt dat de prijzen fout zijn vermeld. U kunt geen claims leggen op basis van onjuiste product- en/of prijsinformatie. Daarnaast kunnen wij u niet garanderen dat de webshop www.discus.nl altijd correct werkt of vrij is van virussen.

Discus Netherlands B.V. probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie en de getoonde prijsinformatie te waarborgen. Regelmatig vinden er onderhouds- werkzaamheden plaats en worden wijzigingen in de productinformatie en prijzen aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op www.discus.nl worden gepubliceerd.

Aanbod Discus winkels
Ons aanbod verschilt per winkel. Acties en aanbiedingen kunnen van elkaar verschillen. De uiteindelijke prijs kan hierdoor afwijken. Informeer altijd eerst naar de specifieke voorwaarden van jouw Discus dierenspeciaalzaak.

Intellectueel eigendom
De getoonde informatie op deze website behoort toe aan Discus Netherlands B.V. gevestigd te Doetinchem. De informatie is bedoeld om u te informeren en u de mogelijkheid te bieden getoonde producten aan te kopen.

Informatie van derden
In onze webshop worden links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt die afkomstig zijn van derden. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kunt u geen claims leggen op Discus Netherlands B.V. naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door Discus Netherlands B.V. niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de webshop, de prijsinformatie en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissements- district waarbinnen Discus Netherlands B.V. valt.

Overzicht van onze advies artikelen

externalId=discus-standard-text-3-1.1.1.2.5&filter[active]=1

Hardlopen met de hond kan zowel voor jezelf als voor je hond erg plezierig zijn. Met de tips in dit artikel zullen jullie samen lopen als een team!

Vandaag de dag kun je een kat niet zomaar zonder gevaren naar buiten laten. Wil je jouw kat toch graag naar buiten laten? In dit artikel geven wij je 12 tips om dit zo veilig mogelijk te doen.

Naast het uitlaten kunnen jij en je hond ook een wat langere wandeling met elkaar maken. In dit artikel geven we je tips en advies over het maken van een lange wandeling met je hond.

Deel via